บทความ

ช่วงเวลาที่ผมไปบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ AEC ในหลากหลายมิติที่ต่างจังหวัด หลังผมบรรยายเสร็จผู้ร่วมฟังจะเข้ามาถามเสมอว่า “อาจารย์ครับจะเข้าไปทำธุรกิจที่พม่าได้อย่างไร? และต้องทำอย่างไร?”

12 มีนาคม พ.ศ. 2557

ช่วงเวลาที่ผมไปบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ AEC ในหลากหลายมิติที่ต่างจังหวัด หลังผมบรรยายเสร็จผู้ร่วมฟังจะเข้ามาถามเสมอว่า “อาจารย์ครับจะเข้าไปทำธุรกิจที่พม่าได้อย่างไร? และต้องทำอย่างไร?” ผมตอบเหมือนกันทุกๆ ครั้งว่า ในฐานะที่ท่านยังเป็น SMEs ผมขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งเข้าไปลงทุนในพม่าทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ หรือร่วมทุนก็ตาม ขั้นแรกคือการนำสินค้าเข้าไปขายในพม่า ซึ่งเสมือนเป็นทัพหน้าในการทะลุทะลวงและทดสอบตลาด
ลองมาดูสินค้าประเภทอาหารที่วางขายในตลาดพม่ามาจากประเทศใดบ้าง สินค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศอาเซียนและอินเดีย โดยสินค้าอาหารที่พม่านำเข้ามามากเป็นอันดับหนึ่งคือสินค้าจากประเทศไทย ตามด้วยสินค้าจากมาเลเซีย อินโดนีเซียและสิงคโปร์ ส่วนสินค้าอาหารจากประเทศจีนตามมาเป็นอันดับที่ห้า

สินค้าประเภทอาหารที่ไทยส่งไปขายที่พม่าในปี 2554 มีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท สินค้าที่มูลค่าสูงไดแก่ อาหารประเภทเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ น้ำมันพืช ผลิตภัณฑ์นม สำหรับสินค้าอาหารยี่ห้อดังๆ ที่วางขายในขณะนี้ ได้แก่ บะหมี่สำเร็จรูปมาม่า (เข้าไปขายในพม่าเมื่อปี 2538) และบะหมี่สำเร็จรูปไวไว (เข้าไปขายในพม่าเมื่อปี 2540) โดยมาม่ามีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 20 % ส่วนไวไวมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 50 ส่วนสินค้าอาหารประเภทอื่นๆ ได้แก่ ยี่ห้อ Khao Tan Rice Cracker (ขนมปังข้าวแต๋น) Aroy-D (ผลไม้แปรรูป) Chaokoh Coconut Milk (น้ำกะทิชาวเกาะ) Khao Shong Rice Cracker (ขนมปังเขาช่อง) และเครื่องแกงยี่ห้อแม่พลอย แม่อนงค์ ขนมขบเคี้ยว เช่น ฟันโอ เถ้าแก่น้อย คอนเน่ ข้าวเกรียบ และเจเล่บิวตี้ เป็นต้น

สำหรับขั้นตอนในการนำของไปขายในพม่าผมขอสรุปว่ามี 2 ขั้นตอนที่สำคัญคือ ขั้นตอนแรกเป็นการแจ้งสินค้าต่อหน่วยงานอาหารและยาของพม่า (Myanmar Food and Drug Authority : MFDA) ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ช่องทางที่สองผ่านทางห้างสรรพสินค้าซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในย่างกุ้ง ช่องทางที่สามคือ การติดต่อผ่าน “Burma B2B Marketplace (www.tradeboss.com)” ที่มีสินค้าเป็นร้อยๆ ที่เข้าไปขาย และช่องทางสุดท้ายคือ การนำของไปวางขายที่www.onlinefoodgrocery.com
ที่ผมกล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น สิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือการนำสินค้าประเภทอาหารเข้าไปขายในพม่านั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอีกหลายฉบับ เช่น กฎหมายอาหารพม่า (The National Food Law) ปี 1997 กฎหมายประกันโรคพืช (Plant Pest Quarantine Law, 1993) กฎหมายสุขอนามัยสัตว์ (Animal Health and Development Law,1993) และกฎหมายยาฆ่าแมลง (Pesticide Law, 1990) ท่านไม่ต้องตกใจครับ กฎหมายที่ว่า พอจะอ่านแล้วสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากครับ