ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร กรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและทรัพยากรบุคคล บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ผู้ให้บริการรถร่วมบริการโดยสาร เปิดเผยว่า ในปี 2558 นครชัยแอร์ จะเข้าไประดมทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนภายในปี 2557นี้ นครชัยแอร์ ได้เตรียมแผนลงทุนเพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท

13 มีนาคม พ.ศ. 2557

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร กรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและทรัพยากรบุคคล บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ผู้ให้บริการรถร่วมบริการโดยสาร เปิดเผยว่า ในปี 2558 นครชัยแอร์ จะเข้าไประดมทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนภายในปี 2557นี้ นครชัยแอร์ ได้เตรียมแผนลงทุนเพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อมาขยายเปิดเส้นทางเดินรถในประเทศพม่า เส้นทาง ย่างกุ้ง-เนปิดอร์ ,ย่างกุ้ง-มัณฑเลย์  และเส้นทางเดินรถในประเทศเขมร เส้นทาง พนมเปญ-สีหนุวิลล์-เสียมเรียบเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 ประกอบในขณะนี้มีปริมาณความต้องการการเดินทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้น

สำหรับแผนในปี 2557 จะ ซื้อรถโดยสาร 60 คัน โดยใช้เงิน 420 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความถี่ในการเดินรถในจังหวัดที่ผู้โดยสารขยายตัวได้ดี หรือเปิดเส้นทางใหม่จากหัวเมืองรองไปยังหัวเมืองใหญ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียด เบื้องต้นคาดว่าจะเพิ่มความถี่ในการเดินรถ และเปิดเส้นใหม่ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ จำนวน 4 เส้นทางเนื่องจากตลาดการเดินทางโดยรถร่วมโดยสารกำลังขยายตัว  สำหรับสาเหตุที่ต้องเปิดเส้นทางเดินรถใหม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันยังมีปริมาณความต้องการใช้บริการรถร่วมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ4-5%

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าว่าภายใน 3 ปี จะมีรถโดยสารให้บริการทั้งสิ้น 500 คัน จากปัจจุบันที่มีอยู่ 280 คัน หรือมีส่วนแบ่งทางการตลาด 30-70% ของเส้นทางเดินรถสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือที่มีสัดส่วนผู้โดยสาร ประชาชนทั่วไป 90% นักท่องเที่ยว 10% ซึ่งจากการให้บริการพบว่ามีผู้โดยสารเดินทางกับนครชัยแอร์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 13% โดยในปี 2555 มีผู้ใช้บริการ 3.3ล้านคนต่อปี ส่วนปี 2557 มีผู้โดยสารเดินทาง 3.8ล้านคนต่อปี

 

 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1394609799