ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา "Thailand Overseas Investment Forum 2017"

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้กำหนดจัดงาน Thailand Overseas Investment Forum 2017

ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาเผยแพร่โอกาสและลู่ทางการลงทุนไทยในอาเซียนของประเทศเป้าหมาย 6 ประเทศ

ได้แก่ กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ในโอกาสนี้ สำนักงานขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว (จำกัดผู้เข้าร่วม 2 ท่าน/บริษัท) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ดังนี้

 

1. สัมมนาในจังหวัดกรุงเทพฯ 

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.30 น.

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

กำหนดการ (Click) 

ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.boi.go.th (เลือกหน้าภาษาไทย) > หัวข้อ “ปฏิทินกิจกรรม”

 

2. สัมมนาในจังหวัดเชียงราย  

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้อยดอยตอง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย

กำหนดการ (Click) 

ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.boi.go.th (เลือกหน้าภาษาไทย) > หัวข้อ “ปฏิทินกิจกรรม”

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวกัญญาณี ปุสเดโว     โทร. 02 553 8139 (กรุงเทพฯ)

นางสาวสรัลลักษณ์ สายสุริยา โทร 02 553 8336 (เชียงราย)

นางสาวฐิติกา บุญเจริญ        โทร. 02 553 8111 ต่อ 6157 (ลงทะเบียน)

นายฐิติกร ดำรงค์พานิช        โทร. 02 553 8111 ต่อ 6168 (ลงทะเบียน)

 

ขอแสดงความนับถือ

 

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน