ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

ทิศทางสกุลเงินของอิหร่าน และซูดาน ต่อความมั่นใจของนักลงทุน

25 เมษายน พ.ศ. 2561