ติดต่อเรา

 • กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

  555 ถ. วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • (+66) 2553 8111
  • สอบถามข้อมูลประเทศกัมพูชา : ต่อ 8139
  • สอบถามข้อมูลประเทศสปป. ลาว : ต่อ 6157
  • สอบถามข้อมูลประเทศเมียนมา : ต่อ 8279
  • สอบถามข้อมูลประเทศเวียดนาม : ต่อ 6157
  • สอบถามข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย : ต่อ 8336
  • สอบถามข้อมูลประเทศอื่นๆในอาเซียน : ต่อ 6160
  • สอบถามข้อมูลกลุ่มประเทศตลาดใหม่
   และประเทศอื่นๆ
   : ต่อ 8372, 8139, 6198, 6168
 • toi.boi.go.th
 • toi@boi.go.th