ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

Presentation งานสัมมนาเรื่อง “โอกาสการลงทุนไทยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐซูดาน สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ”

19 กันยายน พ.ศ. 2561

Presentation ช่วงเช้า

 

Presentation ช่วงบ่าย