ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

เปิดปมเศรษฐกิจคาซัคสถาน เหตุใดเป็นยุโรปไม่ใช่จีน

2 ตุลาคม พ.ศ. 2562