บทความ

เอกสารงานสัมมนา Thailand Overseas Investment Forum 2017

3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เอกสารงานสัมมนา
Thailand Overseas Investment Forum 2017
วันพุธที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 17.30 น.
ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

(ภาคเช้า)

 

(ภาคบ่าย)

เอกสารประกอบการบรรยายของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน

เอกสารประกอบการบรรยายของ EY