บทความ

เอกสารงานสัมมนาโอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่

4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สัมมนา
โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่ :สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องห้องวิภาวดี บอลรูม ซี โรงแรม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

 

 ** Download เอกสาร **