บทความ

รายงานการศึกษา โอกาสการลงทุนในต่างประเทศ (ปรับปรุงล่าสุด 2560)

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ท่านผู้ประกอบการไทยหรือท่านผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายงานผลการศึกษาเชิงลึก

ภายใต้โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน และตลาดใหม่ (ปรับปรังล่าสุดปี 2560) ได้ตามด้านล่างนี้

 

กลุ่มประเทศอาเซียน

กัมพูชา      >> 【Click】     คู่มือการลงทุน (จัดทำโดย EY) >> 【Click】

สปป.ลาว   >> 【Click】  คู่มือการลงทุน (จัดทำโดย EY) >> 【Click】

เมียนมา   >> 【Click】  คู่มือการลงทุน (จัดทำโดย EY) >> 【Click】

เวียดนาม   >> 【Click】  คู่มือการลงทุน (จัดทำโดย EY) >> 【Click】

อินโดนีเซีย >> 【Click】  คู่มือการลงทุน (จัดทำโดย EY) >> 【Click】

ฟิลิปปินส์     >> 【Click】

 

กลุ่มประเทศตลาดใหม่

อินเดีย             >> 【Click】

อาหรับ เอมิเรตส์  >> 【Click】

เอธิโอเปีย         >> 【Click】

แอฟริกาใต้        >> 【Click】

แทนซาเนีย       >> 【Click】