ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ "โมซัมบิก: พลิกมุมมอง เป้าหมายใหม่ โอกาสการค้าและการลงทุนไทย"

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

          ด้วยในโอกาสที่นายจูแซ กงดูกัว อังตูนียู ปาแชกู (Jose Condugua Antonio Pacheco) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิก จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงการต่างประเทศจะจัดงานสัมมนา หัวข้อ "โมซัมบิก: พลิกมุมมอง เป้าหมายใหม่ โอกาสการค้าและการลงทุนไทย" เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับโอกาสการค้าและการลงทุนในโมซัมบิก ซึ่งเป็นประเทศตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าไทยและการลงทุนของไทย ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิกจะกล่าวปาฐกถาพิเศษ และผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการลงทุนและการส่งออกสาธารณรัฐโมซัมบิกและสมาพันธ์เศรษฐกิจแห่งโมซัมบิก จะมาร่วมให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน ดังร่างกำหนดการสัมมนาฯปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

      สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/forms/OpJmjgdG0Tc2fv7s1  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

      ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นายนราวิชญ์ องคมงคล นักการทูตปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 12065 หรือ 098 258 8624 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ navarito@mfa.go.th   เป็นผู้ประสานงาน