ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: กิจกรรมสัมมนา Webinar "How to do business in Thailand"

29 มกราคม พ.ศ. 2564

     สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย และ The Hungarian Chamber of Commerce and Industry ร่วมกับสภาหอการค้าไทย จัดกิจกรรมสัมมนา Webinar "How to do business in Thailand" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 - 17.00 น. (เวลาประเทศไทย) 

     ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://jelentkezes.mkik.hu/en/node/15487 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และการบรรยายจะเป็นภาษาอังกฤษ