ข้อมูลประเทศเป้าหมาย

ประเทศบังกลาเทศ

บังกลาเทศ (เบงกาลี: বাংলাদেশ) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (เบงกาลี: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ) เป็นประเทศในเอเชียใต้ ซึ่งครอบครองเนื้อที่ในส่วนตะวันตกของภูมิภาคเบงกอล คำว่า "บังกลาเทศ (Bangladesh)" แปลว่า "ประเทศแห่งเบงกอล" ถูกล้อมรอบประเทศอินเดีย 3 ด้าน ยกเว้นพรมแดนด้านใต้ติดอ่าวเบงกอล และตะวันออกเฉียงใต้ติดประเทศพม่า


การแบ่งเขตการปกครอง

แผนที่แสดงเขตการบริหารทั้ง 6 เขตของบังกลาเทศ
บังกลาเทศแบ่งเป็น 7 เขตการบริหาร (administrative divisions) ซึ่งมีชื่อตามเมืองหลวงของเขต ดังนี้:

เขตขุลนา (Khulna)
เขตจิตตะกอง (Chittagong)
เขตซิลเหต (Sylhet)
เขตธากา (Dhaka)
เขตบาริซาล (Barisal)
เขตราชชาหิ (Rajshahi)
เขตรังปุ (Rangpur)

รายงานการศึกษา

ปี 2018

 • ชื่อเอกสาร: รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทำธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (ฉบับสมบูรณ์)
  ดาวน์โหลด

ปี 2015

 • ชื่อเอกสาร: เอกสารประกอบการสัมมนาตลาดใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา(1)
  ดาวน์โหลด
 • ชื่อเอกสาร: เอกสารประกอบการสัมมนาตลาดใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา(2)
  ดาวน์โหลด
 • ชื่อเอกสาร: เอกสารประกอบการสัมมนาตลาดใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา(3)
  ดาวน์โหลด
 • ชื่อเอกสาร: รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทำธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (ฉบับสมบูรณ์)
  ดาวน์โหลด