ข้อมูลประเทศเป้าหมาย

ประเทศมองโกเลีย

กรุณาเลือก "รายงานการศึกษา" เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล

รายงานการศึกษา

ปี 2016

  • ชื่อเอกสาร: โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระเบียบการลงทุน/การทำธุรกิจกลุ่มประเทศตลาดใหม่ (มองโกเลีย) ปีงบประมาณ 2559 (1)
    ดาวน์โหลด
  • ชื่อเอกสาร: โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระเบียบการลงทุน/การทำธุรกิจกลุ่มประเทศตลาดใหม่ (มองโกเลีย) ปีงบประมาณ 2559 (2)
    ดาวน์โหลด