ข้อมูลประเทศเป้าหมาย

ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก

กรุณาเลือก "รายงานการศึกษา" เพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล

รายงานการศึกษา

ปี 2016

  • ชื่อเอกสาร: โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระเบียบการลงทุน/การทำธุรกิจกลุ่มประเทศตลาดใหม่ (โมซัมบิก) ปีงบประมาณ 2559
    ดาวน์โหลด