ข้อมูลประเทศเป้าหมาย

ประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

รายงานการศึกษา

ปี 2018

  • ชื่อเอกสาร: รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการศึกษาเชิงลึกของสาธารณรัฐอินเดีย
    ดาวน์โหลด

ปี 2017

  • ชื่อเอกสาร: เอกสารสัมมนา : โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย
    ดาวน์โหลด
  • ชื่อเอกสาร: รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการศึกษาเชิงลึกของสาธารณรัฐอินเดีย
    ดาวน์โหลด