ข้อมูลประเทศเป้าหมาย

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

รายงานการศึกษา

ปี 2017

  • ชื่อเอกสาร: เอกสารสัมมนา : โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย
    ดาวน์โหลด
  • ชื่อเอกสาร: รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการศึกษาเชิงลึกของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
    ดาวน์โหลด