มองโลกแบบวิกรม

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

มองโลกแบบวิกรม ตอน Software Park การลงทุนที่อาเซียนควรให้ความสนใจ
มองโลกแบบวิกรม คือรายการที่จะทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงความสำค­ัญของคำว่า "ประชาคมอาเซียน" ผ่านประสบการณ์และมุมมองของ วิกรม กรมดิษฐ์ กูรูเศรษฐกิจและการลงทุน ผู้มีวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ก้าวกระโดด

 

 Cr:KhonLukChat By:http://www.youtube.com/

 

 อัพลง Toi by สมภพ(กลต.)