คิดยกกำลังสอง

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นักลงทุนไทยเริ่มตื่นตัวในการลงทุนในประเท­ศอาเซียนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากปี 2551 นักลงทุนไทยมีการลงทุนในอาเซียนมากกว่านัก­ลงทุนอาเซียนมาลงทุนในไทย 

 Cr:tdritv By:http://www.youtube.com/

 

 

อัพลง Toi by สมภพ(กลต.)