สวัสดีอาเซียน (เมียนมาร์)

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เมียนมาร์ยังเป็นเป้าหมายของนักลงทุนไทย

  Cr:Good Morning Asean By:http://www.youtube.com/

 

อัพลง Toi by สมภพ(กลต.) 20/10/2014

 โอกาสในธุรกิจพลังงานเมียนมาร์

  Cr:Good Morning Asean By:http://www.youtube.com/

 

อัพลง Toi by สมภพ(กลต.) 15/10/2014

สวัสดีอาเซียน - ธุรกิจร้านอาหารไทยยังมีโอกาสในเมียนมาร์

  Cr:Good Morning Asean By:http://www.youtube.com/

 

อัพลง Toi by สมภพ(กลต.)

 

สวัสดีอาเซียน: ตลาดมิงกลาเซ ตลาดขายส่งใหญ่ ใจกลางเมืองย่างกุ้ง พม่า

  Cr:Onravee Tangmeesang By:http://www.youtube.com/

 

อัพลง Toi by สมภพ(กลต.)

สวนผักออร์แกนิค เนปยีดอ พม่า เมียนมาร์

Cr:Onravee Tangmeesang By:http://www.youtube.com/

 

อัพลง Toi by สมภพ(กลต.)