สวัสดีอาเซียน (กัมพูชา)

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

I-SPA สปาไทยบุกกัมพูชา

 Cr:Good Morning Asean By:http://www.youtube.com/

 

อัพลง Toi by สมภพ(กลต.) 20/10/2014

สวัสดีอาเซียน ย่านช้อปปิ้งชื่อดังกลางพนมเปญ

Cr:AECToday Nationgroup By:http://www.youtube.com/

 

อัพลง Toi by สมภพ(กลต.)

สวัสดีอาเซียน - พาทัวร์ตลาดกรุงพนมเปญ

Cr:Good Morning Asean By:http://www.youtube.com/

 

อัพลง Toi by สมภพ(กลต.)