สวัสดีอาเซียน (ฟิลิปปินส์)

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อาหารไทยเทรนด์ใหม่ในฟิลิปปินส์

Cr:Good Morning Asean By:http://www.youtube.com/

 

อัพลง Toi by สมภพ(กลต.)