ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

ทิสโก้แนะ “สตรัคเจอร์ฟันด์” ทางเลือกใหม่การลงทุน ออกกอง “ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น” กองที่ 2 ลุยตราสารหนี้พื้นฐานดี พร้อมแบ่งเงินลงทุนในออปชั่นหุ้นจีน ปิดความเสี่ยงขาดทุน แต่สร้างโอกาสทำกำไรหุ้นแบบไม่จำกัด เสนอขายถึง 8 เม.ย. นี้

3 เมษายน พ.ศ. 2557

       ทิสโก้แนะ สตรัคเจอร์ฟันด์ทางเลือกใหม่การลงทุน ออกกอง ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์นกองที่ 2 ลุยตราสารหนี้พื้นฐานดี พร้อมแบ่งเงินลงทุนในออปชั่นหุ้นจีน ปิดความเสี่ยงขาดทุน แต่สร้างโอกาสทำกำไรหุ้นแบบไม่จำกัด เสนอขายถึง 8 เม.ย. นี้

       นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด กล่าวว่า บลจ. ทิสโก้ กำลังเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2” โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนเป็น 2 ส่วน โดยเงินลงทุนก้อนแรก สัดส่วน 93% จะลงทุนในตราสารหนี้ที่คุณภาพดีทั้งในและนอกประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้กับดอกเบี้ยรับที่จะเกิดขึ้นเติบโตเป็น 100% และส่วนที่เหลือจะลงทุนในออปชั่นที่อ้างอิงผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprise หรือ H-Share เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับผู้ลงทุน โดยหากดัชนีดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้นจากระดับที่กองทุนเริ่มลงทุนผู้ลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีแบบไม่จำกัด แต่หากดัชนีปรับตัวลดลงก็จะยังคงได้รับเงินต้นคืนจากเงินลงทุนส่วนแรก

       “บลจ.ทิสโก้ มองว่า กองสตรัคเจอร์ฟันด์มีความน่าสนใจมากในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีจุดเด่น สามารถตอบโจทย์ในการเพิ่มผลตอบแทนที่ไม่จำกัดแต่มีความเสี่ยงต่ำ และไม่ขาดทุนเงินต้นในกรณีที่หุ้นตกอีกด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สูญเสียเงินต้น ขณะที่หากหุ้นขึ้นก็จะได้รับกำไรเต็มที่ และที่เราเลือกลิงก์กับตลาดหุ้นจีน เพราะเรามองว่าตลาดหุ้นจีนน่าสนใจ เนื่องจากรัฐบาลจีนมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหญ่ เพื่อให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่ราคาหุ้นจีนยังมีราคาถูกอยู่มาก

        ซึ่งจากที่เราเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น กองแรกก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก และด้วยความต้องการในตลาดที่ยังมีอยู่มาก เราจึงเปิดกองที่ 2 ออกมารองรับอีก ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกัน เนื่องจากเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับยุคดอกเบี้ยต่ำ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครองเงินต้น และมีโอกาสได้ผลตอบแทนไม่จำกัดอีกด้วย ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเงิน ที่เราพัฒนาเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องนายสาห์รัช กล่าว

        ทั้งนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2” มีอายุโครงการประมาณ 2 ปี โดยกำลังอยู่ในระหว่างเปิดเสนอขายครั้งแรก (ไอพีโอ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 เม.ย. 57 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4


http://www.ryt9.com/s/prg/1869211


หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน , ข้อมูลการลงทุน