ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

อินเดียร่วมมือกับญี่ปุ่น เริ่มโครงการรถไฟหัวกระสุนในอินเดีย

5 ตุลาคม พ.ศ. 2560