ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

เมื่อ ซาอุดิอาระเบีย ทุ่ม $20,000 ล้านในปากีสถาน

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562