ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

ต้นปี 2019 เศรษฐกิจคาซัคสถานเติบโตถึง 4%

4 มิถุนายน พ.ศ. 2562