ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

คาซัคสถานทุ่ม 3.3 Billion USD พัฒนาเมือง Shymkent

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562