ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

ปากีสถานเตรียมการเข้าสู่ตลาดเนื้อสัตว์จีน มูลค่า 15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

2 ตุลาคม พ.ศ. 2562