ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน Selangor International Business Summit ประจำปี 2018

7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

งาน Selangor International Business Summit ประจำปี 2018 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 16 กันยายน 2561 ที่ Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยกำหนดการประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ 1) งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 2) การประชุมระหว่างประเทศในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฮาลาล และการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีความหลากหลายทางภาษา และ 3) การประชุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ผู้จัดงานได้จัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ การจัดนิทรรศการโดยประเทศผู้เข้าร่วม การสาธิตการทำอาหารโดยผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกอาเซียน และโครงการ International Buyers Programme 

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.selangorsummit.com/