ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทุนของอุซเบกิสถานในแต่ละภูมิภาคตามแผนงาน "Obod Qishloq" เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพจากต่างประเทศ

14 สิงหาคม พ.ศ. 2561