ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แผนงานกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (BUILD)

28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://build.boi.go.th/