ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์บริษัท EY ได้มีการเปิดให้บริการอัพเดทข่าวสารด้านภาษีอากรของประเทศต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล์

31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

EY ได้มีการเปิดให้บริการอัพเดทข่าวสารด้านภาษีอากรของประเทศต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  โดยผู้ใช้สามารถเลือกรับข่าวสารตามหัวข้อ และอุตสาหกรรมที่ตนสนใจ รวมทั้งสามารถเลือกความถี่ในการรับข่าวสารได้อีกด้วย

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนและสร้างโปรไฟล์ได้ในลิ้งค์นี้ https://globaltaxnews.ey.com/Register/Register.aspx