ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย "Going Forward: Thailand-Indonesia Trade and Investment Cooperation"

12 กันยายน พ.ศ. 2561

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย มีกำหนดจะจัดการสัมมนาธุรกิจไทย-อินโดนีเซียในหัวข้อ "Going Forward: Thailand-Indonesia Trade and Investment Cooperation" โดยเชิญผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทย และอินโดนีเซียมาร่มอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบคำถามของภาคเอกชนเกี่ยวกับนโยบายการค้าการลงทุน โอกาสและความท้าทาย ในการประกอบธุกริจในไทยและอินโดนีเซีย รวมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนารับประทานอาหารกลางวัน ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00-14.30 น. ณ โรงแรม St. Regis Bangkok ถนนราชดำริ

 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/YEJoHFJCAE0wNxV03 หรือแสกน QR Code ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และ 2