ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจมาเลเซีย (Private B-2-B Business Meeting) ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018

19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

              ด้วยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย มีกำหนดนำคณะนักธุรกิจมาเลเซียขนาดกลาง เยือนประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจในโครงการ “Mid-Tier Companies Development Programme (MTCDP)” และมีความประสงค์ขอนัดเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ค้าน้ำมันเครื่อง, กลุ่มผู้ประกอบการให้บริการรถเช่า รถขนส่ง,  Software Dealer/Agent, Automotive, Infrastructure Construction Companies, Supermarket, Hypermarket, Hotel, Catering Services (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

              หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจมาเลเซีย (Private B-2-B Business Meeting) ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 ขอความอนุเคราะห์มายัง BOI เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการไทย

              โดยขอความกรุณาให้ท่านสมัครออนไลน์เข้าร่วมเจรจาธุรกิจได้ที่ https://goo.gl/forms/B5wmKCnvsGkhhucx1   ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2018

 

Private B-2-B Business Meeting เจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจมาเลเซีย (เจรจาภาษา English)

วัน/เวลา : วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ :  โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ (TBC)

หมายเหตุ : การเจรจา (B-2-B Matching) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที รบกวนขอให้ท่านยืนยันช่วงเวลาที่สะดวก ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม : https://goo.gl/forms/B5wmKCnvsGkhhucx1

 

ผู้ประสานงาน :

คุณจารุณี ฮ้อศิริมานนท์ (นุ้ย) / Business Matching

E-mail : jaruneeh@off.fti.or.thjaruneeh.fti@gmail.com

Tel.    : 02-345-1180 Fax  : 02-345-1119

Mobile: 086-329-1976

 

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Website :  www.ftimatching.comwww.fti.or.th