ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งาน รัฐหิมาจัลประเทศ สาธารณัฐอินเดียจัดงาน "Global Investors Meet" ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562

19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

             งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของรัฐหิมาจัลประเทศด้านการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ การเกษตรและแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยวและการบิน สุขภาพ พลังงานน้ำ และพลังงานหมุนเวียน เวชภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์ การขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในงานจะจัดให้มีกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) การจับคู่ธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) การจับคู่ภาครัฐกับภาครัฐ (G2G) 

             ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://risinghimachal.in/overview