ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "Nepal Chamber Expo 2020" ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-29 ก.พ. 2563 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รัฐบาลเนปาลจัดงาน "Nepal Chamber Expo 2020" ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-29 ก.พ. 2563 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและสินค้าเนปาล และหอการค้าเนปาล จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจากต่างประเทศได้จัดแสดงสินค้าและศึกษาข้อมูลการลงทุน สร้างเครือข่ายกับบริษัทในเนปาล และประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเนปาลเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ ผู้สนใจสามารถสอบถามผู้จัดงานเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ nepalchamberexpo@gmail.com และเว็บไซด์ www.nepalchamberexpo.com