ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: หน่วยงานของรัฐบาลบรูไน Darussalam Enterprise (DARe) ขอเชิญชวนบริษัทที่สนใจเข้าร่วมลงทุนและพัฒนาโครงการ "The Investment & Development of Terunjing Free Trade Zone"

21 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยงานของรัฐบาลบรูไน Darussalam Enterprise (DARe) ขอเชิญชวนบริษัทที่สนใจเข้าร่วมลงทุนและพัฒนาโครงการ "The Investment & Development of Terunjing Free Trade Zone" โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Terunjing กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน โดยบริษัทที่สนใจลงทุนจะได้รับสิทธิ์ในการวางแผน พัฒนา และบริหารพื้นที่เขตปลอดอากร หรือเช่าพื้นที่ในโครงการเขตปลอดอากร โดยสามารถยื่นข้อเสนอการลงทุนโครงการจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ บริษัทที่สนใจลงทุนในโครงการ Terunjing Free Trade Zone สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก DARe Tender Secretariat ได้ที่อีเมล์ rfp@dare.gov.bn