ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: International Investment Forum "Doing Business with Namangan-2020" and Exhibition of the manufacturers of the region

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

      สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทยขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านการลงทุน ณ เมือง Namangan ปีค.ศ. 2020 และนิทรรศการผู้ผลิต ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ที่เมือง Namangan สาธารณัฐอุซเบกิสถาน 

      ในการนี้ ผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและบริษัทต่างชาติที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจะเป็นโอกาสรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเมือง Namangan และพบหารือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในภูมิภาคดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นาย Adkham Rakhmonov ผู้ประสานงาน อีเมล์ economist.uzb@gmail.com หรือโทรศัพม์ +9989  757 10001