ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ‘ปรับมุมมองเศรษฐกิจการค้าอินโดนีเซีย เพิ่มโอกาสสินค้าอาหารไทยในแดนอิเหนา’

17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

        ด้วยสภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย เล็งเห็นศักยภาพของสินค้ากลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มไทย ในอินโดนีเซีย จึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และเฉลิมฉลองวาระ ครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินโดนีเซีย โดยมีแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ‘ปรับมุมมองเศรษฐกิจการค้าอินโดนีเซีย เพิ่มโอกาสสินค้าอาหารไทยในแดนอิเหนา’ ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในทุกมิติ

        ในการนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคธุรกิจการค้าระหว่างไทย-อินโดนีเซีย สภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทย และผู้ที่สนใจในประเด็นเศรษฐกิจการค้าฯ