ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งาน: "The First Panama Latin America Virtual Business Expo"

15 กันยายน พ.ศ. 2563

      สถานทูตปานามาประจำประเทศไทยจัดงาน: "The First Panama Latin America Virtual Business Expo" ในวันที่ 1-10 ตุลาคม 2563 โดยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 10 กิจการ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://comerciopanama.com/