ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: ข้อมูลของเขตประกอบการเสรี "Hualing Kutaisi Free Industrial Zone" ของจอร์เจีย

14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

>>>Presentation<<<