ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรม Online Business Matching: Thailand - Vietnam Supply Chain

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

      ขอเชิญผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมกิจกรรม Online Business Matching: Thailand - Vietnam Supply Chain ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.30 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ณ โรงแรม Melia Hotel, Hanoi ประเทศเวียดนาม

      ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/2SIHzp5 (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ภายในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย 

คุณสรัลลักษณ์ 02-553-8336

คุณสัณห์พิชญ์ 02-553-8111 ต่อ 6797

คุณสรรค์สรวง 02-553-8353

อีเมล์ thaienterprisedev@boi.go.th

 

 

กำหนดการ

 

แบบฟอร์มการรับสมัคร

 

ข้อมูลการรับสมัคร