ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

บริษัท Synthos ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารเคมีในประเทศโปแลนด์ กำลังวางแผนผลิตยางสังเคราะห์ที่โรงงานในประเทศบราซิล โดยจะใช้เทคโนโลยีการผลิตของบริษัทมิชลิน และซื้อวัตถุดิบจากบริษัท Braskem ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศบราซิล

4 เมษายน พ.ศ. 2557

       บริษัท Synthos ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารเคมีในประเทศโปแลนด์ กำลังวางแผนผลิตยางสังเคราะห์ที่โรงงานในประเทศบราซิล โดยจะใช้เทคโนโลยีการผลิตของบริษัทมิชลิน และซื้อวัตถุดิบจากบริษัท Braskem ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศบราซิล   

       Synthos ระบุว่า บริษัทได้ลงนามข้อตกลงซื้อขายกับบริษัท Braskem มีกำหนดระยะเวลา 15 ปี ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4,500 ล้านโปแลนด์ zlotys (1,490 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)  เพื่อจัดหาบิวทาไดอีนให้กับโรงงานของ Synthos ตามแผนที่ได้วางไว้ นอกจากนี้ Synthos ยังได้ทำข้อตกลงกับบริษัทมิชลิน ซึ่งผู้ผลิตยางล้อในประเทศฝรั่งเศส โดยมีกำหนดระยะเวลาในสัญญา 20 ปี เพื่อออกใบอนุญาตให้ทำการผลิตยางสังเคราะห์ และการถ่ายโอนความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับ Synthos ซึ่งใบอนุญาตและความรู้ที่ได้รับจากบริษัทมิชลิน จะทำให้ Synthos สามารถเพิ่มกำลังการผลิตยางสังเคราะห์ได้ถึงประมาณ 80,000 ตันต่อปีในปี 2560 
ในขณะเดียวกัน Synthos ยังได้ทำข้อตกลงซื้อขายกับบริษัทมิชลิน และบริษัท Pirelli ผู้ผลิตยางล้อในประเทศอิตาลี มีกำหนดระยะเวลาในสัญญาหลายปี เพื่อจัดส่งยางสังเคราะห์ให้กับ Synthos ด้วยมูลค่าซื้อขาย 1,150 ล้านโปแลนด์ zlotys และ 1,550 ล้านโปแลนด์ zlotys ตามลำดับ 
      Synthos ระบุว่า ข้อตกลงที่ได้ทำทั้งหมดเป็นการทำสัญญาระยะยาวที่จะเป็นหลักประกันให้กับ Synthos เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท Braskem จะจัดหาน้ำมันดิบให้กับโรงงานได้ แต่หากในระยะยาวไม่ได้ดำเนินการตามสัญญา และไม่บรรลุภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธข้อตกลงกับบริษัท Braskem

 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=58522%3A-synthos--030457&catid=10%3A2010-05-04-03-57-14&Itemid=8

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน , ข้อมูลการลงทุน