ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

เอธิโอเปีย และเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งทางอากาศของทวีปแอฟริกา

3 สิงหาคม พ.ศ. 2560