ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

แทนซาเนียเดินหน้าโครงการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ Stiegler’s Gorge (STIGO)

3 สิงหาคม พ.ศ. 2560