ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

นิคมอุตสาหกรรมในเอธิโอเปีย กระดานกระโดดสำหรับอุตสาหกรรมผลิตของประเทศ

6 กันยายน พ.ศ. 2560