ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

ปากีสถาน และอินเดีย เปิดน่านฟ้าระหว่างกันแล้ว

29 สิงหาคม พ.ศ. 2562