ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) เปิดเผยว่า เมย์แบงก์ กิมเอ็ง กรุ๊ป เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ในหัวข้อ การลงทุนในอาเซียน 2014 หรือ INVEST ASEAN 2014 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2014 ณ โรงแรมฟูลเลอร์ตัน ประเทศสิงคโปร์ เตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)

27 มีนาคม พ.ศ. 2557

       นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) เปิดเผยว่า เมย์แบงก์ กิมเอ็ง กรุ๊ป เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ในหัวข้อ การลงทุนในอาเซียน 2014 หรือ INVEST ASEAN 2014 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2014 ณ โรงแรมฟูลเลอร์ตัน ประเทศสิงคโปร์ เตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก พร้อมเชิญบริษัทจดทะเบียนชั้นนำของประเทศสมาชิกในกลุ่มเมย์แบงก์ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม มาร่วมบรรยายพิเศษ ถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจในประเทศ โอกาสในการลงทุน และการขยายธุรกิจ ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยครั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัทจดทะเบียนชั้นนำมาร่วมนำเสนอข้อมูลถึง 70 บริษัท ครบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มประกัน กลุ่มการเงิน กลุ่มพลังงาน และกลุ่มอุปโภค-บริโภค เป็นต้น

       สำหรับประเทศไทยมีบริษัทจดทะเบียนชั้นนำที่ไปร่วมนำเสนอข้อมูลในงานครั้งนี้ถึง 13 บริษัท ได้แก่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา บมจ.เด็มโก้ บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค บมจ.จีเอฟพีที บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน บมจ.เคซีอี อิเล็คทรอนิคส์ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซเอ็นซ์ บมจ.พรีเชส ชิพปิ้ง บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ.ไทยยูเนี่ยน โพรเซ่น โปรดักส์ และ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น นำเสนอข้อมูลให้กับ ผู้จัดการกองทุน และ นักลงทุนรายย่อย รวมกว่า 1,000 ท่าน

       สำหรับความคาดหวังของการจัดการงาน INVEST ASEAN 2014 ก็คือต้องการให้บริษัทชั้นนำและนักลงทุนชั้นนำทั่วโลก ได้ศึกษาเรื่องโอกาสของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม AEC รวมถึงยังเปิดโอกาสให้บริษัทชั้นนำได้ศึกษาข้อมูลระหว่างกัน อันเป็นแนวทางในการเดินหน้าธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ อำนาจการต่อรอง ครอบคลุมทั้งเรื่องการลงทุน การค้า การบริการ และความร่วมมือกันในด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิก ที่จะเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนทั้งภูมิภาค

 

http://www.ryt9.com/s/prg/1863721

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน ,  ข้อมูลการลงทุน