ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ระบุว่าบริษัทญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย แสดงความสนใจในอุตสาหกรรมการเงินและฮาลาลมากขึ้น

24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซียกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมร่วมกับผู้นำอุตสาหกรรมสำคัญในกรุงโตเกียว ระบุว่า    บริษัทญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย แสดงความสนใจในอุตสาหกรรมการเงินและฮาลาลของมาเลเซียมากขึ้น ขณะที่ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา มีเม็ดเงินลงทุนจากสหรัฐ อิตาลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ เข้ามาในมาเลเซียถึง 2,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนโยบายมองตะวันออกของรัฐบาลมาเลเซีย จะมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือระหว่างมาเลเซียกับญี่ปุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมไฮเทค.-สำนักข่าวไทย

CR:http://www.tnamcot.com/content/193822