ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

สรุปข่าวประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

29 ตุลาคม พ.ศ. 2563